Predmeti:

Informacione tehnologije

Osnovne akademske, Ekonomija

Menadžment informacioni sistemi

Master akademske, Poslovna ekonomija i menadžment

Informacione tehnologije

Osnovne akademske, Poslovna ekonomija i menadžment

Informacioni sistemi

Osnovne akademske, Ekonomija

Osnovne akademske, Poslovna ekonomija i menadžment

Menadžment informacioni sistemi

Master akademske, Poslovna ekonomija i menadžment

Strategijsko planiranje informacionih sistema

Doktorske akademske, Ekonomija         

 

Prof. dr Zora Arsovski, redovni profesor

Arsovski Zora (rodjena Todorović), 10.02.1951. godine u Orahovcu. Osnovnu školu završila je u Prištini a Prvu kragujevačku gimnaziju u Kragujevcu.

Osnovne akademske studije upisala je je 1970/1971 godine na Mašinskom fakultetu u Beograduodeljenje u Kragujevcu i diplomirala je, prva u svojoj generaciji, 28.03.1975. godine, sa prosečnom ocenom 8,89 i ocenom 10 (deset) na diplomskom radu.

Magistarske studije završila je 1990. godine na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu sa prosečnom ocenom 9,45 i odbranom magistarskog rada pod naslovomRazvoj sistema za planiranje i upravljanje proizvodnjom u Zavodima Crvena Zastava sa aspekta razvoja CIM sistema”.

Doktorsku disertaciju ”Razvoj sistema za odlučivanje pri projektovanju CIM-aodbranila je 21.10.1994. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Nakon diplomiranja zaposlila se u Zavodima "Crvena Zastava" u radnoj organizaciji Elektronski računarski centar (1975-1993). U ovom periodu, imala je oko 60 specijalizacija iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i informacionih sistema u IBM edukativnim centrima, realizovala je niz studijskih boravaka u inostranstvu u istraživačkim laboratorijama: IBM centar za razvoj CIM sistema u Vorwicku - Engleska, IBM centar za razvoj CAD/CAM sistema u Parizu (Marsel Dassoult) – Francuska, IBM centar za razvoj CIM sistema u MinhenuNemačka, edukativni Centar u Sloveniji, FIAT- Torino, Italija. U toku rada u ovoj kompaniji obavljalja je dužnost direktora radne organizacije "Informacioni sistemi", direktora sektora za razvoj informacionih sistema, projektanta IS i programera. U ovom periodu bila je član Boarda direktora ZASTAVA AUTOMOBILI, odgovorna za resor strategijsko planiranje, razvoj i implementaciju informacionih sistema, makro i mikro organizaciju i standardizaciju.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu zasnovala je radni odnos 30.04.1996. godine u svojstvu docenta za nastavni predmet  Programiranje za elektronske računare sa ekonomskim aplikacijama. Ponovo je birana u isto zvanje 2001. godine za predmete Informacioni sistemi i Programiranje za elektronske računare sa ekonomskim aplikacijama.

U zvanje vanrednog profesora izabrana je 14.02.2002. godine.

U zvanje redovnog profesora izabrana je 03.07. 2007. godine za užu naučnu oblast Statistika i informatika - predmeti Informacioni sistemi i Informacione tehnologije.

Na osnovnim akademskim studijama, izvodi nastavu na predmetima  Informacione tehnologije i Informacioni sistemi.

Na master akademskim studijama, izvodi nastavu na predmetu  Menadžment informacioni sistemi.

Na doktorskim akademskim studijama izvodi nastavu na predmetu  Strategijsko planiranje informacionih sistema.

Izvodila je nastavu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na predmetima Upravljanje kvalitetom, kao i u odeljenjima Ekonomskog fakulteta u Vrnjačkoj Banji i Novom PazaruInformacioni sistemi u hotelijerstvu i turizmu – Odeljenje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u Vrnjačkoj Banji i Informacioni sistemi -. Odeljenje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u Novom Pazaru.

Izvodila je nastavu na poslediplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na predmetima Poslovni informacioni sistemi i Računari i programiranje.

U okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (CIMSI) Univerziteta u Kragujevcu, bila je angažovana na poslediplomskim studijama na smeru Menadžment novim tehnologijama za izvođenje nastave na predmetima Menadžment informacioni sistemi i E - poslovanje.

Kao autor, objavila je jednu monografiju, dva univerzitetska udžbenika i veci broj poglavlja u medjunarodnim i nacionalnim monografijama i tematskim zbornicima medjunarodnog i nacionalnog znacaja. Kao koautor objavila je tri monografije i dva univerzitetska udžbenika. Urednik i redaktor je u dve monografije i dva tematska zbornika.

Objavila je veći broj radova (preko 290) u referentnim međunarodnim i domaćim časopisima, na međunarodnim konferencijama, nacionalnim konferencijama i savetovanjima. Bila je recenzent za mnoge univerzitetske monografije, udzbenike, poglavlja u monografijama i radove koji su objavljeni u medjunarodnim i nacionalnim casopisisima sa SCI, SCOPUS I MNTR liste.

Bila je mentor, član komisija za ocenu podobnosti kandidata i teme, pisanja izvestja o uradjenim doktorskim disertacijama i za odbranu doktorskih disertacija, magistarskih teza na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Beogradu i Subotici, Tehničkom fakultetu Univerziteta u Novom sadu i Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, master radova kao i mentor i član komisija za odbranu diplomskih radova na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Bila je predsednik i član komisija za izbor u nastavnka i saradnika.

Učestvovala je, u kontinuitetu, na deset naučno - istraživačkih projekata koji su finansirani od Ministarstva za nauku i tehnoloski razvoj Republike Srbije i SRJ, gde su partneri na projektima bili Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Mašinski fakultet u Beogradu, Tehnički fakultet u Novom Sadu i Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore.

Bila je koordinator dva međunarodna TEMPUS projekta, koja su finansirana iz EU fondova:

· TEMPUS JEP CD 19087-2004 - Reorganization of Economics Study in Serbia;

· TEMPUS JEP CD 41146-2006 – Rationalization of the Postgraduate Studies in Business Managementand Economics in Serbia

i učesnik na tri TEMPUS projekta, jednom EAR i više EURECNA projektima.

Tokom realizacije navedenih Tempus projekata, uspostavila je saradnju sa partnerskim univerzitetima iz EU: University of UdineItaly, Cracow University of Economics, Vienna University of Economics and Business Administration- Austria, University of Information Technology and Management in RzeszowPoland, University of MariborSlovenia, and Comenius University in BratislavaFaculty of Management, Slovakia.

Od rektora Univerziteta u Udinama iz Italije prof. Cristiane Compagno, dobila je medalju za doprinos uspešnoj realizaciji dva Tempus projekta i unapredjenju saradnje između Univerziteta u Udinama i Univerziteta u Kragujevcu (2009). 

Povodom proslave 50. godina rada i postojanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, dobila je medalju za lični doprinos razvoju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (2010).

Povodom proslave 90. godina rada i postojanja Krakovskog Ekonomskog Univerziteta iz Poljske, od rektora Univerziteta prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, dobila je medalju za lični doprinos uspešnoj saradnji između Krakovskog Ekonomskog Univerziteta i Univerziteta u Kragujevcu (2015). 

U dva mandatna perioda, bila je član Saveta Ekonomskog fakulteta  Univerziteta u Kragujevcu..

Funkciju prodekana za naučno - istraživački rad obavljala je u dva mandatna perioda i to od 12.03.2003.–30.09.2004.godine i za period od 01.10.2004.–24.12.2006. godine.

Funkciju prodekana za međunarodnu i međufakultetsku saradnju obavljala je u periodu od (25.12.2006. – 30.09.2009).

Funkciju šefa Katedre za statistiku informatiku na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu obavlja od 21.03.2014. godine.

Član je Komisije za doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu

Bila je član Senata Univerziteta u Kragujevcu u periodu od 05.03.2008 – 23.12.2010. godine.

Obavljala je dužnost prorektora za nastavu i studentska pitanja na Univerzitetu u Kragujevcu u periodu od 01.10.2009.–23.12.2010.godine.

Bila je član KONUS-a (Konferencija Univerziteta Srbije) u periodu 2009 – 2010. godine.

U svojstvu predstavnika Univerziteta u Kragujevcu, bila je član Nacionalnog tima Bolonja promotera u Srbiji(2005–2008). Odlukom Ministra za prosvetu i sport imenovana je (2006) za člana Komisije za praćenje implementacije Zakona o visokom obrazovanju.

Odlukom Izvršnog odbora GRUPE ZASTAVA obavljala je dužnost predsednika Upravnog odbora društva ZASTAVA-PTB,d.o.o.

Aktivni je član profesionalnih udruženja: Društvo inženjera i tehničara Srbije i Asocijacija za kvalitet Srbije, oblast informacioni sistemi, informacione tehnologije, MIS sistemi, sistemi za podršku odlučivanju.

Član je naučnih, programskih i uređivačkih odbora sledećih međunarodnih i domaćih časopisa i konferencija:

· ComSIS – International Journal for ComputerScience and InformationSystems - University of Novi Sad and University of Montenegro,

· International Journal for Development, Special Issue: ICT in Transition Economies: Narrowing the Research Gap to Developed Countries,

· International Journal for QualityResearch - University of Montenegro and University of Kragujevac,

· International Journal of Argumenta Oeconomica Cracoviensia, Cracow University of Economics, Poland,

· International Journal Regional Barometer Analyses and Prognoses, Zamość University of Management and Administration, Poland,

· National Journal of Economic Horizons – Faculty of Economics, University of Kragujevac, Serbia,

· International Conference for Kaizen Practitioners, University for Information Technology and Management in Rzeszow - Poland and Kaizen Institute Poland,

· International Conference of Quality – Universitu of Kragujevac, Faculty of Engineering, Serbia

· International Conference ICQME (Quality, Management, Environment, Education, Engineering) - University of Montenegro, Montenegro,

· International Conference Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2010, 2014, Universitu of Kragujevac, Faculty of Economics, Serbia,

· International Conference on Virtual and Networked Organizations Emergent Technologies and Tools - ViNOrg 11, ViNOrg 13, ViNOrg 15, University of Minho, Portugal,

· Balkan Conference in Informatics, BCI 2012, 2013, 2014, 2015 - Serbia, Greece, FYR of Macedonia, Bulgaria, Romania,

· International Conference Enterprises in hardship – Economics, Managerial and Juridicial Perspectives, 2014, University of Messina, Italy,

Govori i služi se engleskim i ruskim jezikom.

 

 

Faculty of Economics, Djure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac, Serbia

tel. +38134303502, fax. +38134303516

tempus41146@kg.ac.rs

Bibliografija radova

Curriculum Vitae


Kabinet:E-118 

Telefon: 034/303-571 

Fax:034/303-516 

E-mail:zora@kg.ac.rs 

Text Box: EKONOMSKI FAKULTET KRAGUJEVAC
Text Box: University of Kragujevac, Faculty of Economics

Dr Zora Arsovski

Redovni profesor